MIRLAND BÚTOR

Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapjára (https://www.mirlandbutor.hu/ vonatkozik. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalon: https://www.mirlandbutor.hu//aszf.

FOGALMAK:

Felek: Szolgáltató és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Szolgáltató és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

  1. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás valamint
  2. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak:

  1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

  1. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Mirland Kereskedelmi és Szolgáltató BT
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 7150 Bonyhád, Deák F. u. 31./H.
A szolgáltató elérhetősége, elektronikus levelezési címe: .hu 
A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 17-06-001739
A szolgáltató adószáma: 26443461-2-17
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Tolna megyei Cégbíróság
A szolgáltató telefonszáma: +36 20 2111198
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

 REGISZTRÁCIÓ ÉS VÁSÁRLÁS

– Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

– Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.  

– Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az, illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

– A megjelenített termékek a webáruházból online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó fogyasztói árak, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat.

– Szolgáltató a webáruházban feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. 

– Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

HIBÁS ÁR 

–  Szolgáltató ügyel rá, hogy a webáruházban helyes árak kerüljenek feltüntetésre, de amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő ’0’ vagy ’1’ Ft-os) árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben Szolgáltató felajánlja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

RENDELÉS MENETE

– Megrendelés webáruházunkban kizárólag regisztráció után lehetséges.

– Felhasználó a megvásárolni kívánt termék darabszámát beállítja.

– Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket, bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

– Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási és a fizetési módot, melynek típusai a következők:

– Fizetési módok:
– átutalás: Szolgáltató Magyar Takarékbanknál vezetett 71800013-11308553 sz. számlájára (a vásárolni kívánt termék ellenértékének a kiszállítás megkezdése előtt meg kell érkeznie a számlára)
– utánvét: készpénzfizetés az áru átvételekor 

– Szállítási módok:
– személyes átvétel Szolgáltató áruházaiban
– futárszolgálat vagy kiszállítás (a termék méretétől, súlyától függően opcionálisan választható)

Szállítási költség:
1.000000.-Ft felett              ingyenes

– A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. 

– Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

– Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

– Miután az Ön megrendelése megérkezik hozzánk, a tételek feldolgozásra kerülnek. Kollégáink rögzítik a megrendelést. 

– A webáruházban leadott megrendelését rövid időn belül visszaigazoljuk, melynek meg kell érkeznie az Ön által megadott e-mail címre.

 A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

– A megrendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében munkanapokon, munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

–  A megrendelt termék típusától, egyediségétől és a megrendelés értékének nagyságától függően egyes bútorok megrendeléséhez 30% foglaló befizetése szükséges.

– A megrendelések várható szállítási ideje:10 munkanapon belül, ám egyes termékek esetén ez akár 8-10 hét is lehet. A szállítás várható határidejét a termékek mellett feltüntetjük, de minden esetben a visszaigazoláson feltüntetett határidő a mérvadó.

– Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét a határidőn belül nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

– Amennyiben Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést rajta kívül álló, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén, Szolgáltató teljes kárának megtérítését kéri.

ELÁLLÁS JOGA

– Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, sértetlen lehetőség szerint eredeti csomagolásban és összeszereletlen állapotban visszaküldheti a megrendelt terméket.

–  Az elállási jog gyakorlására rendelkezésre álló idő attól a naptól számított 14 nap, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

– Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését. Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

– Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

– Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a kiszállítás díját is.

– A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen  többletköltség nem terheli.

– Felhasználó köteles a terméke/ke/t indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 naptári napnál nem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címén leadni.

– Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

– Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

– A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termék/ek/t.

–  Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (a mellékelt adatlap segítségével). Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton, személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a Szolgáltató részére. 

– Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

– A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

– Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011L0083

– Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

– Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Elállási nyilatkozatminta letöltése: elallasi-nyilatkozat-minta.pdf

– A fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.
– A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
– A fogyasztó részéről írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
– Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés

– Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Kellékszavatosság
– Felhasználó a webáruházat üzemeltető Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

– Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

– Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

– Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

– A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatosság érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

– A termék hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

– Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

– A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

– Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék átvételétől számított -vételártól függően- maximum három éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

– Termékszavatossági igényét a forgalmazóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

– Forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

– Forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

– Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

– Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján a webáruházat üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

–  A jótállás időtartamát és szabályait külön jótállási jegyén részletezi a Szolgáltató. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi akkor az üzembe helyezés napjával kezdődik.

–  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett

–  Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

–  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

–  A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával, jótállási jeggyel).

–  Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

–  A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

–  Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

– Vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

– A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

– Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

– Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

– Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

– Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A jótállás időtartama:
– 10000 forintot elérő, de 100000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év
– 100000 forintot meghaladó, de 250000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év
– 250000 forint eladási ár felett 3 év.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

– Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

– Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

PANASZKEZELÉS RENDJE

–  Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

– A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és lehetőség szerint orvosoljuk. Ha Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, s annak egy másolati példányát átadjuk a vásárlónak. 

– Az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszoljuk. A panaszt esetlegesen elutasító álláspontot megindokoljuk.

– Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti:

Tolna Megyei Békéltető Testület


Cím:   7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon:   06-74-411-661
Mobil:   06-30-664-2130
Fax:   06-74-411-456
Elnök:   Mónus Gréta
E-mail:   kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

 Lakhelye szerinti békéltető testület elérhetőségeihez kattintson a következő linkre: https://bekeltetes.hu/

– Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

– Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

– Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

– Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

SZERZŐI JOGOK

– Miután a https://www.mirlandbutor.hu/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://www.mirlandbutor.hu/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül. 

– A https://www.mirlandbutor.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni előzetes írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

– Mirland BT fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint internetes reklámfelületeire.

– Tilos a https://www.mirlandbutor.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek átvétele/egyéb módon történő felhasználása vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://www.mirlandbutor.hu/ weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

– A https://www.mirlandbutor.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

– Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.mirlandbutor.hu/

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: Mirland BT, @.hu, +36 20 2111198

Alulírott, kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére:

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):